Lütfen Bekleyiniz...

İdari Görevler

 • 2009- Devam ediyor
 • Bölüm Başkanlığı, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2010- Devam ediyor
 • Enstitü Kurulu Üyeliği, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2010-2016
 • Yönetim Kurulu Üyeliği, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • 2010-2015
 • Yönetim Kurulu Üyeliği, Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

 • 2011-2013
 • Senato Üyeliği, Bartın Üniversitesi

 • 2010-2013
 • Dekan Yardımcılığı, Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2010-2013
 • Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2009-2012
 • Yönetim Kurulu Üyeliği, Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2009-Devam ediyor
 • Fakülte Kurulu Üyeliği, Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

 • 2009-2013
 • BEK (Bologna Eşgüdüm Komisyonu) Üyeliği, Bartın Üniversitesi

 • 2008-2009
 • Yürütme Komitesi Üyeliği, Bartın Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

 • 2007-2010
 • Bölüm Başkan Yardımcılığı, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

 • 2005-2007
 • Stratejik Plan Komisyon Başkanlığı, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi

 • 1999-2007
 • Editör Yardımcılığı-Yazı İşleri Müdürlüğü, Bartın Orman Fakültesi Dergisi

 • 2004-2005
 • İl Trafik Düzenleme Kurulu Üyeliği, Bartın Valiliği

 • 2000-2005
 • Sinema Kulübü Başkanlığı, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi

 • 2000-2002
 • Satın alma Komisyon Üyeliği, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi

 • 2000-2002
 • Muayene Kabul Komisyonu Başkanlığı, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi

 • 1999-2002
 • Staj Komisyon Üyeliği, ZKÜ Bartın Orman Fakültesi