Lütfen Bekleyiniz...

Alper Aytekin kimdir?

1973 Niğde doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini Niğde’de tamamladıktan sonra lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü (1994) ve Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü’nde (2005) tamamlamıştır. Yüksek Lisans eğitimini 1997 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği ABD, Orman Endüstri Makinaları ve İşletme bilim dalında yapmıştır. Doktora eğitimini ise Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği ABD’da (2002) tamamlamıştır. Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Sayısal Yöntemler alanında bütünleşik doktora yaparak, ikinci doktorasını 2019 yılında tamamlamıştır. 2010 yılında doçent unvanı almıştır. Alper Aytekin 2009 yılında kurucu bölüm başkanlığını yaptığı Bartın Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. Bilişim sistemleri, bilgisayar programlama, bilgi yönetimi, sayısal yöntemler ve karar verme teknikleri alanlarında çalışmaktadır.