Lütfen Bekleyiniz...

Yaptırdığı Tezler

2022

Ertuğrul Yılmaz, "TR 81 Düzey 2 Bölgesinde İhracat Performansını Etkileyen Faktörlerin Karar Ağacı Modellemesi İle Analizi", Bartın Üniversitesi, 2022.

2020

İlknur Kulaözü, "Kurumsal Kaynak Planlamasının Tekstil Firmalarında Başarısı İçin Ana Modüllerin Saptanması ve Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Önerileri", Bartın Üniversitesi, 2020.

2018

Yakup Bahadır Yücel, "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Tekstil Sektöründe En Uygun Tedarikçi Seçimi ve Bir Yazılım Uygulaması,", Bartın Üniversitesi, SBE, 2018.

2016

Merve Türkoğlu, "Bulanık analitik hiyerarşi prosesi ile tedarikçi seçimi ve bir uygulama", Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
2016.

2014

Tuncay Dolanbay, "Hayat boyu öğrenme sürecinde halk eğitimi merkezlerinin yaşadığı yönetsel sorunlar ve çözüm önerileri", Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

2010

Ahmet Karabulut, "Türkiye'de Orman Ürünleri Sanayisinde ISPM-15 Standardına Göre Isıl İşlem Yapan Firmalar Üzerine Bir Araştırma", Bartın Üniversitesi, FBE, 2010.

2010

Aynur Özkul Açıkgöz, "Safran (Crocus Sativus L.) Bitkisinin Yetiştirilmesi, Veriminin Artırılması ve Ekonomik Analizi ", Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

2009

A. Abdulkadir Karaduman, "Kayseri İlinde Mobilya Sanayisinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi", Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

2006

Yasin Cihan Döğdü, "Camiyanı Karaçamı`nın (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana var. pallasiana) Bazı Teknolojik Özellikleri ve Kurutma Cetvellerinin Oluşturulması", ZKÜ, FBE, 2006.