Lütfen Bekleyiniz...

Yaptırdığı Tezler

2018

Yakup Bahadır Yücel, "Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri ile Tekstil Sektöründe En Uygun Tedarikçi Seçimi ve Bir Yazılım Uygulaması,", Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

Tez Detay

----

İlknur Kulaözü, "Kurumsal Kaynak Planlamasının Tekstil Firmalarında Başarısı İçin Ana Modüllerin Saptanması ve Karşılaşılan Sorunlara Çözüm Önerileri", Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Devam ediyor...

Tez Detay

Yaptırdığı Tezler

2016

Merve Türkoğlu, "Bulanık analitik hiyerarşi prosesi ile tedarikçi seçimi ve bir uygulama", Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

Tez Detay

2014

Tuncay Dolanbay, "Hayat boyu öğrenme sürecinde halk eğitimi merkezlerinin yaşadığı yönetsel sorunlar ve çözüm önerileri", Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

Tez Detay

Yaptırdığı Tezler

2010

Aynur Özkul Açıkgöz, "Safran (Crocus Sativus L.) Bitkisinin Yetiştirilmesi, Veriminin Artırılması ve Ekonomik Analizi ", Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Tez Detay

2010

Ahmet Karabulut, "Türkiye'de Orman Ürünleri Sanayisinde ISPM-15 Standardına Göre Isıl İşlem Yapan Firmalar Üzerine Bir Araştırma", Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Tez Detay

Yaptırdığı Tezler

2009

A. Abdulkadir Karaduman, "Kayseri İlinde Mobilya Sanayisinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi", Bartın Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009.

Tez Detay

2006

Yasin Cihan Döğdü, "Camiyanı Karaçamı`nın (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana var. pallasiana) Bazı Teknolojik Özellikleri ve Kurutma Cetvellerinin Oluşturulması", Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

Tez Detay